Fair Flowers Fair Plants certificering

U als consument wordt steeds kritischer op de herkomst van de goederen waar u voor kiest. En terecht, want de wereld om ons heen verandert in rap tempo. Dagelijks worden we geconfronteerd met misstanden die schade berokkenen aan mens en milieu. Het is de hoogste tijd om daarbij stil te staan en ons bewust te worden van de rol die wij als consument daarbij spelen.Ons aandeel daarin kan vaak groter zijn dan u misschien denkt.

Let u bij het kopen van bloemen en planten eens op het Fair Flowers Fair Plants (FFP) label. Bloemen en planten voorzien van dit keurmerk zijn afkomstig van telers die hun bedrijfsvoering dusdanig hebben ingericht dat zij voldoen aan hoge eisen op het gebied van milieu en sociale aspecten. Wat deze eisen precies inhouden vindt u terug onder certifeceringseisen.

Fair Flowers Fair Plants-producten zijn te koop via de aangesloten FFP-handelaren en detaillisten. Alle schakelsin de keten (teler, handelaar en detaillist) voldoen aan de eisen van Fair Flowers Fair Plants en worden daarop gecontroleerd. U kunt dus voortaan bloemen en planten kopen met een verhaal. En dat is goed nieuws, voor mens en milieu!

Milieu certificering

De milieu certificering is gebaseerd op de toepassing door de kweker van een aantal milieu aspecten. Kwalificatie vindt plaats na beoordeling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en de afvalscheiding voor het hele bedrijf. 

De MPS kwalificatie bijvoorbeeld geschiedt aan de hand van de 4-wekelijkse registratie door de kweker van zijn toepassing van de milieu aspecten. De kwalificatie wordt toegekendals de kweker zijn gegevens gedurende 13 aaneengesloten periodes van 4 weken heeft geregistreerd. Het totaal van de behaalde score per milieu aspect bepaalt het kwalificatieniveau (A, B of C).Voorafgaand aan de toekenning van het kwalificatieniveau vindt een initiële bedrijfscontrole plaats, waarbij de geregistreerde hoeveelheden worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens in de bedrijfsadministratie zoals de boekhouding en de voorraadadministratie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 
Deze verplichte registratie geeft de kweker een helder inzicht inzijn eigen productie methodes en het daarmee samenhangende verbruik van productiemiddelen. De registratie biedt de deelnemende kwekerstevens demogelijkheid tot vergelijking met de productiemethodes van collega bedrijven in dezelfde teelt. Het inzicht dat de kweker door de registratie krijgt maakt hem bewust van het effect op het milieu van het telen van de gewassen. Het stimuleert het verbruik van productiemiddelen te verminderen en te komen met alternatieve productiemethodes die minder belastend zijn voor het milieu. 
De kwalificatie MPS-A staat voor de meest milieubewuste teelt. De kwekers met dit niveau en dus het minste verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afvalscheiding en water komen in aanmerking voor deelname aan Fair Flowers Fair Plants.
Sociale certificering

Als producent dient men voor Fair Flowers Fair Plants ook gecertificeerd te zijn voor sociale eisen. Deze regels zijn geformuleerd in de volgende 10 punten:

1. vrijheid vakbondsvorming en collectief overleg
 2. geen discriminatie
 3. recht op minimum loon
 4. respecteren arbeidstijden 
5. gezonde en veilige werkplaats 
6. verantwoord en minimaal gebruik bestrijdingsmiddelen
 7. werkgarantie 
8. bescherming milieu
 9. geen kinderarbeid 
10. geen gedwongen arbeid

Bovenstaande 10 basisregels zijn door de IFC (International Flower Coördination) uitgewerkt voor de bloemen- en plantensector in de ICC. ICC staat voor International Code of Conduct, oftewel de Internationale Gedragscode. In de IFC zijn een aantal vakbonden en mensenrechtenorganisaties vertegenwoordigd die specifiek in het kader van de bloemen- en plantenindustrie werken. Om de legitimiteit te waarborgen van het sociale keurmerk waaraan de vakbonden en mensenrechtenorganisatie hun naam verbonden hebben, zijn bovengenoemde vertegenwoordigers ook aanwezig bij de audits die op het bedrijf van de kweker plaatsvinden voor de sociale certificering.

Het niet naleven van de certificeringseisen - en daarmee het niet nastreven van de Fair Flowers Fair Plants doelen- kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van deelname in FFP.

Website ontworpen en ontwikkeld door X-Interactive, internetdiensten