Millennium doelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken zij. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. Stichting Bloeiende Toekomst zet zich in om iedereen bewust te maken van deze doelstellingen en in actie te komen en zodoende een bijdrage te leveren om deze doelstellingen te behalen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op de kinderen. Zij zijn de volwassenen van de toekomst.


Website ontworpen en ontwikkeld door X-Interactive, internetdiensten