Organisatie

Bestuur

Het bestuur en directie geven richting aan de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting. Daarnaast voert zij het vastgestelde meerjarenbeleid uit en verwerft, besteedt en beheert de benodigde middelen. Dit gebeurt vanzelfsprekend in overeenstemming met het doel en de missie van Stichting Bloeiende Toekomst. De stichting kent een onafhankelijk statutair bestuur. De dagelijkse leiding van het bureau van de stichting is bereikbaar op ons kantoor te Groningen.

Businessclub

Stichting Bloeiende Toekomst streeft naar een zo groot mogelijke naamsbekendheid en zo laag mogelijke kosten. Om de overheadkosten laag te houden wordt samengewerkt met diverse organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van drukwerk, grafische vormgeving, fotografie, auto's, telefonie, automatisering, accountantsdiensten, bancaire diensten, sierteeltproducten en dergelijke. Samen vormen zij de businessclub Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Vanuit hun eigen bedrijfsactiviteit kunnen zij ondersteuning bieden. Dat kan in de vorm van het ter beschikking stellen van producten, diensten en/of kennis of door reclame te maken voor Stichting Bloeiende Toekomst waardoor een grote impuls aan de naamsbekendheid wordt gegeven en wordt gezorgd voor betrokken prospects.

Zoveel mogelijk operationele kosten worden momenteel gedragen door onze businesspartners zodat het grootste deel van de inkomsten van de stichting aan de projecten wordt besteed.

Website ontworpen en ontwikkeld door X-Interactive, internetdiensten