Visie/Missie

Visie

Stichting Bloeiende Toekomst stelt zich een wereld voor waarin alle kinderen tot volle ontplooiing kunnen komen in een samenleving die de rechten en waardigheid van kinderen respecteert. Om dit te bereiken is het behalen van de Millenniumdoelen een absolute randvoorwaarde. Wij onderschrijven dan ook de millenniumdoelen zoals die in 2000 door De Verenigde Naties zijn geformuleerd.                

Missie  

‘Bloemen houden van mensen’ en mensen houden van bloemen. Stichting Bloeiende Toekomst maakt van deze ‘liefde’ gebruik om kinderen in nood een toekomst te geven.  

Met de levering van een bijzondere en mooie bloem, de orchidee, wil Stichting Bloeiende Toekomst veel betekenen voor kinderen die in minder mooie, vaak slechte omstandigheden in deze wereld opgroeien.  Stichting Bloeiende Toekomst wil zoveel mogelijk bedrijven en particulieren voorzien van prachtige orchideeën en met de winst projecten ondersteunen waarbij deze kinderen centraal staan.  

Men ontvangt deze prachtige orchideeën tegen een zo laag mogelijke prijs en steunt tegelijkertijd het goede doel. Stichting Bloeiende Toekomst  wil bedrijven en consumenten enthousiast maken om hun maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven vanuit hun bedrijfsactiviteiten of privésituatie door hen bij dit unieke concept te betrekken. 

Kinderen en de millenniumdoelen staan centraal bij de stichting. Bij onze educatieve programma’s rond bloemen en ontwikkelingshulp, zullen kinderen niet alleen een belangrijke doelgroep vormen maar tevens actief betrokken zijn bij de communicatie. Zij zijn de volwassenen van de toekomst. Stichting Bloeiende Toekomst roept het bedrijfsleven, gemeentes, organisaties en particulieren op om de Millenniumdoelen meer bekendheid te geven en zich gezamenlijk in te zetten teneinde deze doelen te behalen.   Door samenwerking met CBF-gecertificeerde hulporganisaties wil Stichting Bloeiende Toekomst op efficiënte wijze projecten selecteren en ondersteunen.  

Stichting Bloeiende Toekomst waardeert, en investeert in, de relatie met haar klanten, personeel, businesspartners en sponsoren en legt de nadruk op lange termijn relaties en wederzijds vertrouwen.
Website ontworpen en ontwikkeld door X-Interactive, internetdiensten